Clicky

پروژه رضوان اردبیل

زیربنای ناخالص:8/044مترمربع
زیربنای خالص:6/696مترمربع
تعداد واحدهای مسکونی:40 واحد در 12 طبقه
تعداد واحدهای تجاری:2 واحد
​​​​​​​تعداد پارکینگ:40