پروژه باغ آذری(منطقه 16شهرداری)

مساحت عرصه:30/000 مترمربع
زیربنای ناخالص:171/600مترمربع
​​​​​​​زیربنای خالص:92/631 مترمربع
تعداد واحدهای مسکونی:998واحد
تعداد واحدهای تجاری:528واحد
​​​​​​​تعداد پارکینگ:1874