چشم انداز شرکت نوسازی و عمران اکباتان

​شرکت نوسازی و عمران اکباتان قصد دارد تا سال 1404 خود را به عنوان یکی از برترین سازندگان مجموعه های ساختمانی کشور با تمرکز بر کیفیت، نوآوری، تکیه بر دانش و تخصص نیروی بومی و اهتمام در رسالت های اجتماعی می بیند .