Clicky

چشم انداز شرکت نوسازی و عمران اکباتان

 شرکت نوسازی و عمران اکباتان در افق چشم انداز، خود را به عنوان یکی از برترین سازندگان مجموعه های ساختمانی پایدار و دوستدار محیط زیست کشور،  پیشرو در  کیفیت، نوآور با  تکیه بر دانش و تخصص نیروهای بومی و اهتمام در رسالت های اجتماعی می بیند.