Clicky

جلسه بررسی عملکرد فصلی شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ ایجاد محیط با حضور اعضای هیأت مدیره شرکتهای مذکور در محل سالن اجتماعات شرکت نوسازی و عمران اکباتان در مورخ 99/07/13 تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه آقای دکتر نیکزاد مدیر عامل محترم شرکت نوسازی و عمران اکباتان ضمن خیر مقدم به مدعوین عملکرد 9 ماهه سال مالی و برنامه های شرکت را تشریح نمودند.
در ادامه آقای مهندس عظیمی مدیر عامل محترم هلدینگ ایجاد محیط جمع بندی عملکرد شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ را ارائه نمودند.
و پس از آن مدیران عامل شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ به بیان مشکلات و برنامه ها و عملکرد شرکت خود پرداختند.
و در پایان جلسه آقای مهندس خواجه دلویی ریاست محترم هیأت مدیره هلدینگ ایجاد محیط ضمن تشکر از زحمات هیأت مدیره شرکتها ، خواستار تلاش بیشتر برای توسعه فعالیتهای در دست اجرا شدند و ارتقاء روحیه مشارکت پذیری و میل به توسعه گری و تعمیق فعالیتها با دیدگاه کلان نگری را لازمه کار شرکتها دانستند.​​​​​​​